Wydrukuj tę stronę

Powstała Grupa Kosmetyczna w ramach Mazowieckiego Klastra Chemicznego

08 czerwca 2015

Wyzwaniem dla każdego przedsiębiorstwa jest zwiększenie jego konkurencyjności, zarówno na rynku lokalnym jak i międzynarodowym. Zdecydowanie łatwiej można to osiągnąć mając dostęp do wyników badań, nowości technologicznych, wsparcia finansowego oraz szeroko pojętej otwartej na współpracę branży. Grupa Kosmetyczna, działająca w ramach Mazowieckiego Klastra Chemicznego, oferuje taką kooperację.

 

Dlaczego warto działać w klastrze?

Klaster jest specyficzną organizacją polegającą na koncentracji przedsiębiorstw wzajemnie się uzupełniających. Firmy przystępujące do  klastra równocześnie ze sobą współpracują i konkurują. Wystąpienie kooperacyjnych powiązań pomiędzy podmiotami generującymi  procesy powstawania unikalnej wiedzy oraz zwiększającymi zdolności adaptacyjne, stanowi podstawę utworzenia stowarzyszenia tego typu. Ta ponadbranżowa sieć formalnych i nieformalnych powiązań pomiędzy producentami, ich dostawcami i odbiorcami, instytucjami sektora nauki oraz techniki charakteryzuje się nasilonymi przepływami informacji , a także wiedzy. Działania klastrów nakierowane są między innymi na podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności poprzez ulepszanie strategii rozwoju przy jednoczesnej profesjonalizacji procesów zarządczych. - Kooperacja, którą proponujemy, to współdziałanie w ramach klastra, na który składać się będą małe i średnie przedsiębiorstwa, działające w regionie, a stanowiące o jego sile gospodarczej. Poza tym, mimo innego profilu produkcyjnego, są ważne z punktu widzenia funkcjonowania branży jako całości. Mamy na myśli m.in producentów opakowań, maszyn oraz surowców - wyjaśnia Piotr Popik z ARMS, Sekretarza Komitetu Sterującego Klastra.

 

Początki Grupy Kosmetycznej

8 września 2014 r., na I Spotkaniu Grupy Kosmetycznej Mazowieckiego Klastra Chemicznego, przedstawiciele branży podjęli decyzję o kontynuacji prac związanych tworzeniem grupy.  Drugie Spotkanie Grupy Kosmetycznej, które odbyło się 10 lutego 2015 r., poświęcone było dyskusji nad strategicznymi obszarami wspólnego działania i zakończone zostało ustaleniami, zgodnie z którymi kolejnym krokiem w pracach Grupy było stworzenie jej Strategii Rozwoju.

 

Głos Grupy Kosmetycznej stał się istotnym elementem przygotowywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego rozwiązań we wdrażaniu środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014-2020.

 

Innowacje, Eksport i Rozwój Kadr to wytypowane, podczas styczniowego spotkania obszary zainteresowania branży. Ich utworzenie, pozwoliło na określenie wspólnych interesów przemysłu kosmetycznego, wypracowanie rekomendacji dla dalszej działalności Klastra, a także określenie narzędzi, za pomocą których realizowane będą założone cele.

 

I co dalej?

Podczas III spotkania Grupy Kosmetycznej 23.03.2015 r. przedstawione przez Grupę działania, zostały szczegółowo omówione przez Prezesa Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego Zbigniewa Bednarskiego, będącego liderem Mazowieckiego Klastra Chemicznego. Grupa przyjęła propozycje dotyczące dalszej pracy nad wypracowaniem konkretnych i wymiernych rozwiązań dla branży. Ustalenia dotyczyły m. in. stworzenia platformy kontaktów i wymiany informacji , pilotażowych projektów szkoleniowych, inwentaryzacji sprzętu badawczego oraz ustalenia wspólnych rynków ekspansji.

 

Było to ostatnie z cyklu trzech spotkań mazowieckiej branży kosmetycznej zorganizowane przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. w ramach projektu ERICE „European Regions for Cluster Excellence”, który ma na celu poprawę jakości zarządzania organizacjami klastrowymi poprzez szkolenia regionalnych instruktorów, którzy będą aktywnie wspierać inicjatywy klastrowe i dążyć do poprawy w ich zarządzaniu i organizacji.

 

Zgodnie z zakładanym scenariuszem, członkowie Grupy Kosmetycznej przy współpracy z liderem, rozpoczynają nowy etap budowania Klastra. Przejście z fazy koncepcyjnej do twardych działań, będzie możliwe przy pełnym zaangażowaniu wszystkich interesariuszy branży.

 

Nie ma wątpliwości, że branża kosmetyczna jednoczy siły w obliczu nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, ale również, co być może jest dużo ważniejsze – wypracowania takich rozwiązań, które pozwolą na utrzymanie i rozwój firm po 2020 roku.

 

Źródło: http://biotechnologia.pl/