wtorek, 25 stycznia 2022
Miło Cię widzieć!

Kawitacja ultradźwiękowa nowej generacji

ewa_kielczewska.jpg

Z dr Ewą Kiełczewską-Dytewską rozmawia Aleksandra Markowska, właścicielka firmy szkoleniowej, szkoleniowiec wielu wiodących marek kosmetycznych na terenie UE.

 

Dr Ewa Kiełczewska-Dytewska, lekarz z Centrum Dermatologii Estetycznej i Laseroterapii CosmetDerm we Wro- cławiu, członek Sekcji Medycyny Es- tetycznej Polskiego Towarzystwa Le- karskiego oraz World Society of Inter- disciplinary of Anti-Aging Medicine (WOSIAM), szkoleniowiec z zakresu zaawansowanych technik. W branży estetycznej od 2004 roku.

Tyle słyszymy o liposukcji bez skalpela. Jaka jest obecnie najlepsza metoda niechirurgicznej redukcji tkanki tłuszczowej?

 

Kawitacja ultradźwiękowa. Jest wolna od wad, którymi obarczone są inne metody. Na przykład krio- lipoliza wywołuje obrzęki, a zimne lasery nie rozbijają komórek tłusz- czowych, co powoduje efekt jo-jo.

 

cavili.jpgCzy kawitacja ultradźwiękowa jest całkowicie wolna od wad?

 

Tak, ale dopiero od niedawna ist- nieją urządzenia wykorzystujące zjawisko kawitacji w sposób bez- pieczny i skuteczny. W większo- ści urządzeń stosowana jest prze- starzała technologia prostolinijnej emisji fali (rys. 1). Wówczas fala jest jedną cienką prostą linią, która działa w bardzo wąskim zakresie na tkankę tłuszczową, a następnie pe- netruje głębiej ciało. W efekcie tylko mała dawka całkowitej mocy trafia do tkanki tłuszczowej.

 

Jak temu zaradzono?

 

Dzięki specjalnej budowie głowicy. Fale ultradźwiękowe rozchodzą się w płaszczyźnie poziomej. Poza tym fale zderzają się ze sobą, wywołu- jąc efekt tzw. interferencji, co zwie- lokrotnia skuteczność zabiegu. To obecnie najbardziej zaawansowana technologia, opatentowana i wyko- rzystana tylko w Cavi-Lipo.

 

Jakie efekty obserwuje Pani u swoich pacjentów po zabiegach Cavi-Lipo?

 

Zazwyczaj jest to ubytek 1,5–3 cm (w obwodzie pasa) po jednym zabiegu.

 

Pani centrum było pierwszym miejscem w Polsce, w którym wprowadzono Cavi-Lipo. Co oprócz nowatorskiej technologii wpłynęło na pani decyzję?

 

Sprawdziłam renomę urządzenia w innych krajach. Okazało się, że Cavi-Lipo jest bardzo popularne i cenione np. w Szwecji i w Danii. Poza tym ma szereg certyfikacji CE, ISO oraz FDA. Materiały, które mają kontakt ze skórą pacjenta, to tytan i silikon – są obojętne i nie powodu- ją uczuleń. Są dostępne również ba- dania kliniczne potwierdzające dzia- łanie tego sprzętu.

 

Czy po roku jest pani nadal zadowolona z decyzji?

 

Tak, jestem bardzo zadowolona. W trafności decyzji utwierdza mnie również fakt, że z każdym miesią- cem w gronie użytkowników Cavi- Lipo pojawiają się inne renomo- wane kliniki medycyny estetycznej oraz prestiżowe gabinety kosme- tyczne w całym kraju.

 

cavilipoobr.jpgWięcej informacji: www.cavi-lipo.pl


Oceń ten artykuł
(5 głosów)