czwartek, 02 grudnia 2021
Miło Cię widzieć!

O tym będziemy rozmawiać podczas Beauty Innovations

bedziemy rozmawiac

Naturalny, powstały przypadkowo lub wytworzony materiał zawierający cząstki w stanie swobodnym lub w formie agregatu bądź aglomeratu, w którym co najmniej 50 % lub więcej cząstek w liczbowym rozkładzie wielkości cząstek ma jeden lub więcej wymiarów w zakresie 1 nm – 100 nm O czym mowa? O nanomateriale.

 

Nanomateriały mają wyjątkowe cechy charakterystyczne. Wyróżniają się większą wyrazistością niż materiały niewystępujące w nanoskali. W związku z powyższym właściwości fizykochemiczne nanomateriałów różnią się od dużych substancji lub większych cząstek. Obserwuje się dynamiczny rozwoju nanotechnologii. Wiele produktów zawierających nanomateriały trafiło już na rynek europejski. Nanomateriały zapewniają możliwości techniczne i komercyjne, ale mogą stanowić zagrożenie dla środowiska, a także budzić obawy związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem ludzi oraz zwierząt.

Nanomateriały wykorzystuje się w kosmetykach,  produktach spożywczych, jako zabezpieczenie surowców spożywczych, w pasach do zębów, bateriach, a także bardzo  powszechnie do produkcji odzieży np. dla płetwonurków - wyjaśnia dr inż. Marta Pawłowska.

Dokument Komisji Europejskiej MEMO/11/704 z 18 października 2011 r. stwierdza, że NANOMATERIAŁY NIE SĄ Z NATURY NIEBEZPIECZNE, ale nie wyklucza konieczności uwzględnienia szczególnych aspektów ryzyka. Różnorodność otrzymywanych i produkowanych Bardzo ważne jest zatem porozumienie przemysłu z jednostkami badawczymi po to, aby produkty wprowadzane do obrotu były dobrze zdefiniowane, zbadane i przede wszystkim bezpieczne dla zdrowia człowieka.


Nanomateriały są 10 x mniejsze od najmniejszych wirusów i 200 x mniejsze od najmniejszych bakterii. Artykuł  2/k rozp. 1223/2009/WE  uznaje, że nanomateriał oznacza nierozpuszczalny lub biotrwały i celowo wytworzony materiał posiadający co najmniej jeden wymiar zewnętrzny lub strukturę wewnętrzną w skali 1 do 100 nm. Rozporządzenie 1223/2009/WE w art. 19/g reguluje etykietę produktu, która musi zawierać nazwę materiałów, a następnie słowo (nano) w nawiasie.


W procesie rejestracji istotne są wszystkie narzędzia, na które zezwala Komisja Europejska. Jest to ważne, ponieważ wszystkie czynności i informacje należy dostarczyć przy rejestracji. Zbieranie informacji ma zapewnić bezpieczeństwo konsumenta. Wzrost świadomości o nano-bezpieczeństwie jest kluczowe do ochrony zdrowia ludzi i środowiska, dlatego ten temat, podczas Beauty Innovations poruszy dr inż. Marta Pawłowska.


 Zapraszamy do udziału. 

Zapisz się już dzisiaj!  bedziemy rozmawiac

Źródło: http://biotechnologia.pl/

 

Oceń ten artykuł
(1 głos)