piątek, 29 maja 2020
Miło Cię widzieć!

Wytyczne dla funkcjonowania gabinetów kosmetycznych, podologicznych, manicure i pedicure w trakcie epidemii COVID-19

Wytyczne dla funkcjonowania gabinetów kosmetycznych, podologicznych, manicure i pedicure w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.


Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS, Związkiem Przemysłu Kosmetycznego oraz Izbą Kosmetologów.

Celem wdrażanych procedur jest:

 1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników (obsługi) muzeów/galerii sztuki oraz zwiedzających.

 2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników (obsługi) oraz zwiedzających.

 3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie muzeum/galerii sztuki w danym przedziale czasowym,
  w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.

 4. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i klientów gabinetu kosmetycznego, podologicznego oraz manicure i pedicure.

 2. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie.

 3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracownika.

 4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika/klienta zakażenia koronawirusem

 

Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i klientów gabinetu kosmetycznego podologicznego oraz manicure i pedicure, w szczególności poprzez:

 1. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (minimum
  2 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy.

 2. Reorganizację gabinetu, uwzględniając zachowanie bezpiecznych odległości, dystansowania społecznego i rozdzielenia stanowisk, zwłaszcza we wszystkich częściach wspólnych.

 3. Organizację stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (minimum 2 m). W przypadku braku możliwości zapewnienia minimum 2 m odległości pomiędzy stanowiskami, rekomendowane zainstalowanie ekranów ochronnych (przepierzenia, ścianki) pomiędzy stanowiskami. Dodatkowe przepierzenia powinno się zastosować
  na stanowiskach manicure, w celu oddzielenia personelu od klienta. Przepierzenie musi umożliwić przełożenie dłoni.

 4. Zachowania bezpiecznej odległości (rekomendowane są 2 metry) między innymi klientami/pracownikami (włączając stanowiska pracy). Dystans ten może być zmniejszony tylko wtedy, gdy wymaga tego realizacja usługi i stosowane są inne środki ochrony indywidualnej.

 5. Zachowanie bezpiecznej odległość w pomieszczeniach dla personelu; umieszczenie
  w nich płynów do dezynfekcji w celu oczyszczenia każdej dotykanej powierzchni
  2-3 razy w ciągu dnia pracy i na koniec każdej zmiany personelu.

 6. Rozłożenie w czasie zaplanowanych wizyt, aby zmniejszyć liczbę osób przebywających w salonie w tym samym momencie. W gabinecie może przebywać tylko tylu klientów, ile jest stanowisk do ich obsługi.

 7. Organizację trybu pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego oraz niezbędnej rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego (działania rekomendowane). Dopuszczalna jest praca tego samego zespołu przez cały dzień.

 8. Ograniczanie praktykowanych wizyt domowych; świadczenie usług jedynie
  na terenie lokalu, w którym zapewnione są normy higieniczne i sanitarne.

 9. Wprowadzenie (rekomendowane) codziennych procedur przeprowadzania
  i dokumentowania wywiadu, w szczególności o braku wstępowania objawów chorobowych u pracownika/osoby świadczącej usługi oraz o braku kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zakażoną.

 10. Wytyczne dla pracowników:

 • Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.

 • Nosić strój specjalistyczny podczas wykonywania zabiegu:

 • okrycie wierzchnie jednorazowe zabezpieczające całe ciało (np. fartuch jednorazowy) lub odzież tekstylna zmieniana po każdym kliencie;

 • czepek jednorazowy lub zastępczo inne rozwiązanie spełniające jego funkcję;

 • maseczka ochronna;

 • przyłbica/gogle lub zastępczo inne rozwiązanie spełniające jego funkcję;

 • rękawiczki – obowiązkowe noszenie rękawiczek przy wykonywaniu usługi (rękawiczki zmieniane lub dezynfekowane każdorazowo po wykonaniu usługi) – jeśli rodzaj wykonywanego zabiegu na to pozwala.

 • Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

 • Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką –
  jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.

 • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

 • Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka oraz sprzętu, który wykorzystywany jest podczas zabiegu.

 • Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

 • Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

 • Nie używać telefonów komórkowych w trakcie wykonywania usługi.

 • Dotykać wyłącznie przedmiotów niezbędnych do wykonania zabiegu w gabinecie zabiegowym w trakcie wykonywania usługi.

 1. Wytyczne do klientów:

 • Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne (jeśli jest to możliwe, ze względu na rodzaj wykonywanego zabiegu).

 • Nie używać telefonów komórkowych w trakcie wykonywania usługi.

 1. Zapewnienie pakietu dla klienta w zależności od rodzaju wykonywanego zabiegu:

 • rękawiczki jednorazowe (jeśli nie posiada własnych),

 • maskę jednorazową lub zastępczo inne rozwiązanie spełniające jej funkcję
  (jeśli nie posiada własnej),

 • czepek jednorazowy lub zastępczo inne rozwiązanie spełniające jego funkcję (opcjonalnie w zależności od rodzaju wykonywanego zabiegu),

 • peniuar jednorazowy lub zastępczo inne rozwiązanie spełniające jego funkcję (opcjonalnie w zależności od rodzaju wykonywanego zabiegu),

 • bieliznę jednorazową (opcjonalnie w zależności od wykonywanego zabiegu),

 • śliniak/podkład jednorazowy do gromadzenia odpadów niemających kontaktu
  z krwią (opcjonalnie w zależności od wykonywanego zabiegu).

 

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie, poprzez:

 1. Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem informacji o maksymalnej liczbie klientów, mogących jednocześnie przebywać w gabinecie oraz o przyjętych środkach ochrony i procedurach, tak aby klient mógł się z nimi zapoznać przed wejściem do salonu.

 2. Zapewnienie klientom środków do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne) w obszarze recepcji/kasy i przy wejściu.

 3. Dopilnowanie, aby klienci dezynfekowali dłonie, zakładali rękawice ochronne, oraz posiadali ochronę zakrywającą usta i nos.

 4. Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk.

 5. Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych,
  ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków, umycie podłogi oraz wymianę/dezynfekcję narzędzi/sprzętu. Jeśli klient wypełnia osobiście formularze lub podpisuje zgody na zabieg, dezynfekowanie długopisów.

 6. Ograniczenie wystroju gabinetu do minimum; pozostawienie, w miarę możliwości,
  jak największej ilości powierzchni płaskich, możliwych i szybkich do zdezynfekowania

 7. Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń.

 8. Rezygnację z serwowania kawy i herbaty. Sugerowane jest zapewnienie wody do picia w opakowaniach jednorazowych lub podawane przez personel w kubkach jednorazowych z dystrybutora.

 9. Przygotowanie stanowiska pracy:

 • umieszczenie zestawu akcesoriów jednorazowych dla klienta na szafce zabiegowej o łatwo zmywalnej powierzchni, na jednorazowym podkładzie
  (np. podfoliowanym).

 • zestaw w zależności od rodzaju zabiegu może zawierać np.:

 • tackę jednorazową lub zastępczo inne rozwiązanie spełniające jej funkcję,

 • chusty flizelinowe lub zastępczo inne rozwiązanie spełniające jej funkcję,

 • płatki kosmetyczne,

 • w przypadku zabiegów pedicure, manicure i podologicznych - pakiety narzędzi wysterylizowanych w autoklawie,

 • w przypadku zabiegów mikropigmentacji dodatkowo: pierścionek na pigment, moduły i igły, osłonkę zabezpieczającą rączkę urządzenia,

 • przybory typu plastikowe szpatułki, pędzelki zastępujemy jednorazowymi produktami typu jednorazowe szpatułki, patyczki higieniczne.

 • Usunięcie testerów. Warto mieć wizualne instrukcje stosowania produktu i jego korzystnego działania dla klienta.

 1. Preferowanie umawianie wizyt zdalnie przez internet/telefon.

 2. Umieszczenie na internetowej stronie gabinetu, w mediach społecznościowych,
  w aplikacjach mobilnych komunikatu o przyjętych metodach pracy i środkach ochrony.

 3. Zabezpieczenie urządzenia wykorzystywanego podczas zabiegu; rekomendowane ofoliowanie, które pozwoli na łatwą dezynfekcję.

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracownika

 1. Pracownicy/obsługa gabinetu kosmetycznego podologicznego oraz manicure
  i pedicure powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112
  i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

 3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną
  i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 4. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami gabinetu,
  oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 5. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika/klienta zakażenia koronawirusem

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

 2. Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 3. Ustalenie listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/ częściach obiektu, w których przebywał użytkownik, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

Załączniki – instrukcje:

- mycia rąk

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

- dezynfekcji rąk

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

- prawidłowego zdejmowania maseczki

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

- prawidłowego zdejmowania rękawiczek

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

Rekomendowane pytania przed rozpoczęciem świadczenia usług:

 1. Czy w okresie ostatnich 14-dni przebywał(a) Pan(i) za granicą?

 2. Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-COV-2 lub podejrzewa się takie zakażenie (np. osoba taka czeka na wynik), bądź z osobą, która przebywa na kwarantannie lub w izolacji lub jest objęta dozorem sanitarno-epidemiologicznym?

 3. Czy wykazuje Pan(i) przynajmniej jedną z cech infekcji takich jak: katar, kaszel, podwyższona temperatura, trudności w oddychaniu lub bóle w klatce piersiowej, osłabienie/utrata zmysłu smaku i węchu?

 4. Czy wykazuje Pan(i) lub któryś z domowników odpowiednio:

(i) objawy zakażenia koronawirusem SARS-COV-2,

(ii) podobne objawy potencjalnie wskazujące na możliwość zachorowania na COVID-19?

 1. Czy jest Pan(i) odpowiednio:

(i) podejrzany/a o zakażenie koronawirusem SARS-COV-2 (w tym osobą oczekującą na wynik badania w tym zakresie);
(ii) osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji lub objętą dozorem sanitarno-epidemiologicznym?

W przypadku choć jednej odpowiedzi „TAK” lub braku udzielenia odpowiedzi na co najmniej jedno pytanie, może zostać zidentyfikowane podwyższone ryzyko zakażenia. W takiej sytuacji pracownik lub osoba świadcząca usługi powinna się powstrzymać od dalszych działań i świadczenia usług w odniesieniu do danego klienta.

Oceń ten artykuł
(1 głos)