sobota, 19 października 2019
Miło Cię widzieć!

DWUKROTNE DOŻYWOCIE DLA PIOTRA TROJAKA

Dziś sąd w Gdańsku wydał wyrok w sprawie zamordowania 10-letniego chłopca. Morderca chłopca jest już skazany prawomocnym wyrokiem za zabójstwo 11-latka, którego dokonał w 2005-roku. Będzie mógł się ubiegać o zwolnienie z więzienia dopiero po upływie 25-lat. Prokuratura domagała się dla oskarżonego kary dożywocia z możliwością ubiegania się o warunkowe, przedterminowe zwolnienie po 35 latach, sąd nie przychylił się jednak do tego wniosku, m.in. ze względu na ograniczoną poczytalność Trojaka w momencie zabójstwa.

 

W trakcie procesu Trojak przyznał się do winy i przeprosił rodzinę. Sąd wyraził zgodę na publikację wizerunku zabójcy.