niedziela, 13 października 2019
Miło Cię widzieć!

Koniec bezkarności polskich złodziei

Bundestag zatwierdził Polsko-Niemiecką umowę, dzięki której możliwe będzie zacieśnienie współpracy między policjami Polski i Niemiec.Tylko w 2013 niemiecka policja zarejestrowała w  przygranicznych gminach ponad 22 tys. przestępstw, co oznacza dalszy ich wzrost . w porównaniu z rokiem poprzednim. Od lat przygraniczne gminy skarżą się, na rosnącą przestępczość na ich terenie, wyższą niż w innych regionach Niemiec nawet o 20 do 30 proc..Prawie połowa zgłoszonych przestępstw to kradzieże
Podpisany dokumenty zwiększają uprawnienia do podejmowania szerszego zakresu czynności w celu zwalczania przestępczości w rejonie przygranicznym. Ściganie przestępców nie nie będzie się kończyło na granicy, a np. pościg policyjny radiowozem czy helikopterem będzie mógł być kontynuowany również na terenie sąsiedniego państwa. Ważnym elementem będą wspólne patrole policji po obu stronach granicy oraz wspólne grupy dochodzeniowe kryminologów i prokuratorów z Niemiec i Polski.