wtorek, 12 listopada 2019
Miło Cię widzieć!

Ksiądz Lemański został odsunięty od pełnienia posług kapłańskich

Ksiądz Wojciech Lemański został ukarany suspensą .Nie tylko nie może odprawiać np. mszy ale także musi zdjąć sutannę. Ksiądz uważa że nie zasłużył na tak surową karę i zapowiedział że będzie się odwoływał od decyzji Kurii Warszawsko-Praskiej.

Kuria Biskupia Warszawsko – Praska informuje, że Ks. Abp Henryk Hoser SAC – w myśl kan. 1333 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego - dnia 22 sierpnia br., nałożył na księdza Wojciecha Lemańskiego karę suspensy obejmującą zakaz wykonywania wszelkich aktów wynikających z władzy święceń i noszenia stroju duchownego.

 

W uzasadnieniu wymieniono następujące powody:

  1. Brak ducha posłuszeństwa i notoryczne kontestowanie decyzji prawowitego przełożonego w osobie Biskupa Diecezjalnego i Stolicy Apostolskiej;
  2. Sposób postępowania, który przynosi kościelnej wspólnocie poważne szkody i zamieszanie;
  3. Publiczne podważanie nauczania Kościoła w ważnych kwestiach natury moralnej i propagowanie jako alternatywy swoich osobistych poglądów;
  4. Brak szacunku i podważanie wiarygodności Episkopatu Polski i kapłanów;
  5. Upór w zajmowanej postawie, alienacja ze wspólnoty kapłańskiej i szeroko pojętej wspólnoty Kościoła.

 

Kara suspensy ma charakter naprawczy. Zwolnienie z niej zależy od dalszej postawy ukaranego.

Osobę Księdza Lemańskiego polecamy modlitwom.