poniedziałek, 27 stycznia 2020
Miło Cię widzieć!

Postępowania wobec lekarzy nie przestrzegających praw pacjentów

Tylko dziś do godz 13-tej do Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęło 180 zgłoszeń w związku z utrudnionym dostępem do podstawowej opieki zdrowotnej. Rzecznik Krystyna Barbara Kozłowska poinformowała o tym że będzie wszczynać dochodzenie wobec lekarzy ,którzy nie przestrzegają praw pacjentów. Jak zaznaczyła pni rzecznik prawa pacjenta powinny być przestrzegane zarówno w tych placówkach, które mają podpisany kontrakt z NFZ, jak i w tych, które nie mają. Naruszane jest w tym momencie prawo do dokumentacji medycznej. "Świadczeniodawcy, którzy nie wydają pacjentom dokumentacji medycznej, mogą zapłacić nawet 500 tys. zł kary".Kozłowska podkreśliła, że drzwi przychodni, bez względu na to, czy podpisała ona, czy nie podpisała umowy z NFZ na 2015 r., powinny być otwarte, a dyżurująca w niej osoba powinna wydać dokumentację medyczną każdemu pacjentowi, który tego zażąda".