piątek, 06 grudnia 2019
Miło Cię widzieć!

PRZEDTERMINOWE WYBORY NA UKRAINIE

Dziś prezydent Janukowycz wydał oświadczenie:


"Ogłaszam, że podejmuję kroki, które są niezbędne, by przywrócić spokój i uniknąć kolejnych ofiar w konflikcie. Oświadczam, że inicjuję wcześniejsze wybory prezydenckie oraz powrót do konstytucji z 2004 roku, co przewiduje podział uprawnień właściwy dla republiki parlamentarnej" -

Dodał przy tym :"Nie ma decyzji, których bym nie podjął, by przywrócić pokój na Ukrainie" - dodał. Zapowiedział, że zainicjuje przeprowadzenie przyspieszonych wyborów prezydenckich, powrót do konstytucji z 2004 roku oraz rozpoczęcie procedury utworzenia "rządu zaufania narodowego".

Po dramatycznych wydarzeniach w Kijowie gdzie zginęło ok.100-osób ,pojawiła się szansa na pokojowe rozwiązanie konfliktu.