wtorek, 12 listopada 2019
Miło Cię widzieć!

Są miliony złotych do rozdania na działania w zakresie chorób cywilizacyjnych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza trzeci konkurs w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” - STRATEGMED. Na projekty poświęcone chorobom cywilizacyjnym NCBR przeznaczy kolejne 115 mln zła.

 

– Choroby cywilizacyjne coraz dotkliwiej dotykają coraz szersze grupy społeczne. Musimy im zapobiegać i inwestować w nowatorskie badania prowadzone przez naukowców. W badania tak kluczowe dla następnych pokoleń, dla naszych dzieci. Skuteczne metody leczenia pomogą nam nie tylko w zwalczaniu chorób cywilizacyjnych, ale też poprawią jakość życia – mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.

 

Program STRATEGMED to pierwszy strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych opracowany przez Radę NCBR na podstawie Krajowego Programu Badań, który określa strategiczne kierunki badań naukowych i prac rozwojowych. W programie finansowane są badania naukowe i prace rozwojowe nad nowatorskimi technologiami, które znajdą zastosowanie w czterech obszarach współczesnej medycyny: kardiologii i kardiochirurgii, onkologii, neurologii oraz medycynie regeneracyjnej.

 

–  Rozwój medycyny na świecie opiera się obecnie w dużej mierze na interdyscyplinarnych projektach, łączących klasyczną medycynę z biotechnologią i inżynierią. Współpraca naukowców z różnych dziedzin i udział w projektach przedsiębiorców stwarza szansę na powstanie nowych, polskich technologii, które zmienią medycynę na całym świecie – mówi dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski.

 

Ogłoszony przez NCBR trzeci konkurs jest ostatnim w ramach programu STRATEGMED, który będzie realizowany do 2017 roku. Na wsparcie nowatorskich badań NCBR przeznaczy 115 mln zł. O środki mogą się ubiegać konsorcja naukowo-przemysłowe z udziałem przedsiębiorcy. Nabór wniosków rozpocznie się 15 września 2015 roku.W dwóch wcześniejszych edycjach programu na finansowanie 37 najlepszych projektów NCBR przeznaczyło już ponad 670 mln zł. Dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prowadzone są m.in. badania nad nowatorskimi terapiami w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego oraz stwardnienia rozsianego, innowacyjną technologią wytwarzania mikrosond laserowych służących do diagnostyki nowotworowej oraz badania nad nową terapią zaburzeń psychotycznych oraz w chorobie Huntingtona.