piątek, 06 grudnia 2019
Miło Cię widzieć!

Sukces polskiej nauki narodził się we Wrocławiu

Wspaniały czas polskiej nauki i przedsiębiorczości! Wrocławskie Centrum Badań EIT+ potwierdza otrzymanie pierwszego patentu na rynku amerykańskim. Ochroną objęto metodę wytwarzania czystej albuminy, która może być użyta do konstrukcji nowoczesnych szczepionek.

"Ojcem" sukcesu jest Prof. dr hab. Andrzej Gamian, kierownik dwóch wiodących jednostek badawczych we Wrocławiu - Katedry Biochemii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego oraz Zakładu Immunologii Chorób Zakaźnych Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej. Wynalazek nazwany "Czysta albumina i sposób jej otrzymywania i detekcji" powstał w trakcie realizacji projektu BioMed „Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne”. Jak donosi Wrocławskie Centrum Badań EIT+ objęty jest również programem „Międzynarodowa ochrona wynalazków w obszarze biotechnologii, wspierających wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw” (w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013).

 

Albuminy to kluczowe białka surowicy krwi. Ich produkcja odbywa się w wątrobie. W ustroju pełnią istotną rolę - transportują takie składniki jak hormony, leki, kwasy tłuszczowe i aminokwasy. Wyizolowane i pozbawione naturalnych zanieczyszczeń cukrowych i hydrofobowych białko może być z powodzeniem wykorzystane w konstrukcji szczepionek koniugatowych. Wśród innych zastosowań ultraczystej albuminy wymienia się również badania dotyczące wykrywania innych białek, jonów metali, jak również wytwarzania selektywnych przeciwciał. Albuminy mogą pełnić funkcje nośników rozmaitych substancji czynnych stosowanych w leczeniu wielu chorób.

Magdalena Wezner-Ptasińska, Specjalista ds. ochrony IP we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ skomentowała sukces na łamach strony internetowej EIT+: – Dotychczas, pomimo dużego zapotrzebowania na albuminę wysokiej jakości, brakuje szybkich i wydajnych metod jej oczyszczania. Nasz zespół opracował prosty sposób uzyskiwania, oczyszczania i identyfikacji ultra-czystej surowiczej albuminy wołowej z preparatów dostępnych komercyjnie. Zastosowanie opracowanej metody pozwoli na wprowadzenie na rynek wyższej jakości albuminy oraz na weryfikację czystości dostępnego handlowo produktu.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Źródło: http://biotechnologia.pl/