sobota, 04 kwietnia 2020
Miło Cię widzieć!

Kampania społeczna „Zacznijmy od skóry”

Kampania społeczna „Zacznijmy od skóry „ przeprowadzana jest na terenie Dziecięcego Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego "Bucze" - w Górkach Wielkich w województwie śląskim. Inauguracyjny wykład odbył się w kwietniu bieżącego roku. Do tej pory w wykładach wzięło udział 377 dzieci. Kampania społeczna 'Zacznijmy od skóry „ uzyskała honorowe patronaty:

  • Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach
  • Związku Zawodowego Farmaceutów Polskich

 

Główne cele kampanii społecznej 'Zacznijmy od skóry”

  • zwiększenie świadomości w zakresie roli jaką pełni skóra (nie tylko funkcje biologiczne ale też rola tzw. ”lampki alarmowej”)
  • edukacja w zakresie prawidłowej pielęgnacji skóry chorej i zdrowej (właściwa pielęgnacja szczególnie jest ważna w przypadku terapii chorób skóry, pozwala pozostać w kręgu działań dermo-profilaktycznych , uefektywnia terapię, skraca czas leczenia, zwiększa okresy reemisji choroby)-poprawa jakości życia
  • zwiększenie świadomości w zakresie potrzeb dotyczących skóry-zwiększenie wykrywalności chorób skóry
  • przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu spowodowanemu zjawiskiem stygmatyzacji ( tylko niewielka część chorób skóry jest zakaźna. Badanie przeprowadzone przez Homo Homini w 2013 r. pokazało jak mocno nasilony jest ten problem wśród społeczeństwa – Pomimo iż 90 % badanych deklarowało wiedzę na temat łuszczycy aż 40% bało podać rękę osobie chorej na łuszczycę w obawie przed zarażeniem)
  • zharmonizowanie wiedzy o skórze , jej potrzebach, właściwej pielęgnacji zdobywanych z różnych źródeł.
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów z którymi uczniowie nie chcą się podzielić z rodzicami, lekarzami lub nauczycielami.

 

W trakcie wykładów poruszane są zagadnienia dotyczące pielęgnacji skóry zdrowej jak i chorej. Dzieci dowiadują się o tym jaką rolę pełni skóra i jak właściwie ją pielęgnować. Zwracamy szczególną uwagę na główne choroby skóry jakie dotyczą dzieci a mianowicie choroby alergiczne skóry oraz trądzik młodzieńczy. Poruszany jest także bardzo istotny problem wykluczenia społecznego spowodowanego chorobami skóry. Dzieci dowiadują się że większość chorób skóry jest niezakazna i podanie ręki osobie chorującej na np. łuszczycę jest dla nich całkowicie bezpieczne. Uczymy także dzieci o tym żeby były świadome ograniczeń związanych z chorobami skóry, oraz jak sobie z nimi radzić. Zwracamy uwagę na bardzo istotny związek zachodzący pomiędzy wyglądem a dobrym samopoczuciem. Zmiany w wyglądzie zewnętrznym stają się często przyczyną różnorodnych reakcji psychologicznych a przede wszystkim leku, złości i zawstydzenia.

Osoba chora postrzega siebie jako mniej atrakcyjną , co często jest przyczyną zmiany stosunku do otoczenia i często powoduje wycofanie się z dotychczasowej aktywności .Bardzo ważnym tematem poruszanym w trakcie wykładów jest wpływ stresu na choroby skóry oraz sposoby radzenia sobie ze stresem. Na każdym z wykładów poruszana jest profilaktyka czerniaka. Mówimy dzieciom żeby oglądały swoją skórę i zgłaszały rodzicom każdą zauważoną zmianę. Dodatkowo na każdym wykładzie mówimy o warunkach przechowywania kosmetyków oraz o różnicy pomiędzy datą ważności kosmetyku a datą ważności kosmetyku po jego otwarciu. Dzieci aktywnie uczestniczą w wykładach. Zadają liczne pytania, dzielą się swoimi spostrzeżeniami.

Z uwagi na istotę problemów jakich dotyczy kampania społeczna „Zacznijmy od skóry” będzie ona kontynuowana w przyszłym roku.

 

 

Prezes Fundacji „Słoneczny Promień”
mgr farm. Mariusz Jancarczyk

Wiceprezes Fundacji „Słoneczny Promień”
mgr farm. apt. Ewa Jancarczyk

 

 

Oceń ten artykuł
(0 głosów)