niedziela, 21 lipca 2024
Miło Cię widzieć!

Sprawdź, czy bank kredytodawcy nie naruszył Twoich praw

Coraz częściej kredytobiorcy zyskują na weryfikacji umów z bankami i analizie procesu sporządzenia i podpisania umowy. Oprócz błędów powodujących niezgodność z prawem umów kredytowych warto również zwrócić uwagę na obowiązki proceduralne banku wobec konsumenta, kredytobiorcy. Nierzadko są one naruszane będąc podstawą do sankcji kredytu darmowego.

 

kredytOgraniczone zaufanie

Jako konsument, kredytobiorca nie musi posiadać rozległej wiedzy z zakresu rynku finansowego, procedur kredytowych itp. Obowiązkiem banku jest przedstawienie wszystkich kluczowych zasad kredytowania, poinformowanie klienta o ryzyku finansowym, jak też sporządzenie umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pod tym względem konsument korzysta z większego parasola ochronnego. Jeśli bank nie udostępnia klientowi dokumentów kredytowych wraz z regulaminami, koniecznymi oświadczeniami przed podpisaniem umowy, bądź sporządzi umowę kredytową obarczoną błędem, to bank odpowie za naruszenie obowiązków kredytodawcy. Nikt nie jest nieomylny, jednak szereg instytucji kredytujących zaczęło nadużywać swoich praw i w pewnym stopniu umyślnie naruszać prawa klientów. Nieświadomość konsekwencji po stronie kredytobiorców owocowała coraz większymi uchybieniami i zuchwałymi poczynaniami banków, do czasu gdy sądy zaczęły orzekać sankcję kredytu darmowego a klienci zwracać uwagę na swoje uprawnienia, obowiązki banku.

Prawa i obowiązki banków

Obie strony umowy kredytowej są związane prawami i obowiązkami, do jakich są zobligowane, tymczasem banki nadużywając zaufania klientów dopuszczają się wielu uchybień. Niestety w drugą stronę bardzo dokładnie pilnują swoich praw i bez skrupułów egzekwują obowiązki kredytobiorców. Mając świadomość swoich praw dobrze jest korzystać z możliwości obciążenia kosztami banku, który nie dopełnił swoich obowiązków, naruszył prawa konsumenta itd. Jak sie okazuje analiza umowy się opłaca. Udowadniając przed sądem, iż bank popełnił błąd można uzyskać tzw. sankcja kredytu darmowego, co w praktyce oznacza darmowy kredyt. Nie jest to unieważnienie kredytu, jednak przy większych sumach kredytowych może okazać się sporym zastrzykiem finansowym, gdyż bank w takiej sytuacji nie może naliczyć opłat, ani  prowizji od chwili podpisania umowy kredytowej do czasu stwierdzenia uchybień w umowie, bądź procedurze kredytowej.

Procedura sankcji kredytu darmowego

Zanim skorzystamy z darmowego kredytu niezbędne jest dobre przygotowanie do rozprawy oraz uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia przez sąd. Wnikliwa analiza prawna dokumentów kredytowych pozwoli zgromadzić argumenty do sporu z bankiem. Sporządzenie pisma procesowego warto powierzyć wykwalifikowanemu pracownikowi, chociaż nie ma takiego wymogu i absolutnie nie jest to obowiązek. Kancelaria Frankowa Częstochowa doświadczona w prowadzeniu podobnych spraw chętnie pomaga w postępowaniu procesowym, ale przede wszystkim porady kancelarii są pomocne na etapie sprawdzania czy, na ile możemy liczyć na uznanie sankcji kredytu darmowego. 

Oceń ten artykuł
(2 głosów)