wtorek, 12 listopada 2019
Miło Cię widzieć!

Zgłoś się po 180 mln zł na badania podstawowe. Masz czas do 15 września!

Doświadczeni badacze, uczeni realizujący projekty międzynarodowe oraz naukowcy, którzy chcą zbudować nowy zespół naukowy mogą starać się o finansowanie w ramach kolejnych konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 września 2015 r. 180 mln zł jest do "rozdania" w konkursach MAESTRO 7, HARMONIA 7 i SONATA BIS 5.

 

Juz po raz siódmy ogłoszono prestiżowy konkurs MAESTRO. Jego adresaci to wybitni naukowcy, planujący realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, których efektem mogą być odkrycia naukowe. W konkursie MAESTRO 7 do rozdysponowania jest 60 mln zł. Kierownikiem projektu w MAESTRO 7 może być uczony posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, który w okresie ostatnich 10 lat publikował w renomowanych czasopismach naukowych oraz kierował realizacją przynajmniej dwóch zakończonych projektów badawczych, a także wykazał się dodatkową aktywnością naukową np. uczestniczył w międzynarodowych konferencjach. Ze środków grantu realizowanego w ramach konkursu MAESTRO 7 należy zatrudnić przynajmniej jedną osobę na stanowisku typu post-doc oraz zaangażować przynajmniej jednego doktoranta, na min. 36 miesięcy każdy.

 

HARMONIA 7 to konkurs na  projekty badawcze realizowane we współpracy z partnerami zagranicznymi lub przy wykorzystaniu międzynarodowej aparatury.

 

Jego budżet to 50 mln zł. Maksymalna wysokość finansowania dla pojedynczego projektu to 1,5 mln zł w okresie trzech lat. Warto pamiętać, że w konkursie HARMONIA 7 można sfinansować wyłącznie polską część projektu, przy czym nie można zaplanować zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo-badawczej.

 

W konkursie SONATA BIS 5 finansowanie przyznawane jest projektom mającym na celu powołanie nowego zespołu naukowego. Wnioskodawcami mogą być osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora w latach 2003-2012. W składzie zespołu badawczego może być tylko jeden badacz z hablilitacją lub tytułem naukowym (kierownik projektu), trzeba również przewidzieć zaangażowanie co najmniej jednego doktoranta na min. 36 miesięcy. W SONACIE BIS 5 badacze mogą uzyskać finansowanie w łącznej wysokości 70 mln zł.

– Ogłoszone właśnie konkursy to ważny element stworzonego przez NCN systemu dystrybucji środków, który sprawnie wyłania najlepszych i umożliwia im prowadzenie badań. Niestety, nasz budżet jest zbyt niski w stosunku do potrzeb i m.in. dlatego mamy wiele ograniczeń w regulaminach konkursów. Wskaźnik sukcesu na poziomie 16 procent sprawia, że otrzymanie grantu z NCN to kwestia nie tylko dobrego wniosku, ale też po prostu szczęścia – podkreślił prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.

– Apelujemy o zwiększenie środków na prowadzenie badań podstawowych dla polskich naukowców, bez tego system działa demotywująco. A mamy w Polsce wielu doskonałych badaczy, którzy mają bardzo dobre pomysły i zasługują na to, żeby otrzymać wsparcie w ich realizacji.

 

Wraz z ogłoszeniem konkursów MAESTRO 7, HARMONIA 7 i SONATA BIS 5 Rada Narodowego Centrum Nauki kontynuuje zmiany w zakresie kosztów ponoszonych w grantach NCN, które zostały wprowadzone przy okazji ostatnio ogłoszonych konkursów OPUS, PRELUDIUM i SONATA. Zmiany dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń w grantach.

– Naszym celem jest umożliwianie tworzenia nowych miejsc pracy ze środków pochodzących z grantów NCN. W naszych konkursach można zaplanować wynagrodzenia etatowe, dodatkowe i stypendia naukowe. Nie wymagamy szczegółowego rozpisywania budżetu wynagrodzeń dodatkowych na etapie składania wniosku

– chcemy, żeby na bieżąco dysponował nim kierownik projektu, co pozwoli mu elastycznie kształtować skład zespołu badawczego, adekwatnie do potrzeb – podkreśla prof. Michał Karoński, przewodniczący Rady NCN.

Pierwsze zmiany w zakresie katalogu kosztów, jakie można ponosić ze środków grantowych, Rada NCN wprowadziła w marcu 2015 r. Wdrożono je w wyniku zaawansowanej analizy potrzeb zgłaszanych we wnioskach składanych do NCN od 2011 r.

 

Źródło: http://biotechnologia.pl/